A KORMÁNY EGY ÖSSZEGBEN KIFIZETI FEBRUÁR VÉGÉIG A BÉRTÁMOGATÁST.

A kedd esti Magyar Közlönyben megjelent és február 3-tól hatályba lép az a kormányrendelet, amelynek célja, hogy végre gyors és hathatós segítséget nyújtson a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vendéglátóiparnak, turizmusnak és fitness szektornak is.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt és ma éjféltől életbe lépő rendelet a következőket tartalmazza:

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §-a a
következő (4a) bekezdéssel egészül ki: (4a) Ha a határozattal megállapított támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult, azt – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

Az R. 14. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki: (5a) A munkaadó a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – igazolja, hogy a részére folyósított támogatásra jogosult volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem, vagy csak részben igazolja a támogatásra való jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell fizetnie.

(5b)
Ha a munkaadó a fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított visszafizetési kötelezettségének a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig eleget tesz, részére további, a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó szankció nem kerül megállapításra.

2. § Az R. a következő 18. §-sal egészül ki: 18. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok által 3. alcím szerinti határozattal már megítélt bértámogatást– a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – támogatási előlegként kell a munkaadó részére folyósítani. 3. § Az R. 14. § (5) bekezdésében az „utólag” szövegrész helyébe a „támogatási előlegként” szöveg lép.

Lényeges változás lesz tehát az eddigiekhez képest, hogy az állami segítséget a jövőben nem az igényléssel érintett hónapot követően, azaz utófinanszírozással teljesítik, hanem a pályázók helyzetének könnyítése érdekében már az aktuális hónap elején megérkezik a cégekhez a munkavállalók bértámogatása.

A teljes cikk a portfolio.hu-n.