MAFORSZ 2021. évi közgyűlés

A MAFORSZ az idei évi közgyűlését a siófoki Azúr Hotelben tartja 2021.10.02. 09:00-10:45

 

A közgyűlés helye:
Hotel Azúr Wellness és Konferencia Szálloda
8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c
MAFORSZ ELŐADÓ TEREM

A közgyűlés időpontja: 2021. október 02. 09:00-tól

A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra[1]:

1. Elnöki megnyitó
2. A Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása
 
3. Betöltött tisztségek megerősítő szavazása
 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

A pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen.

A taggyűlésen a tagok helyett csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezetés vagy a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.

Megismételt közgyűlés a közgyűlés határozatképtelensége esetén a következő közgyűlést:

A közgyűlés időpontját követő 15 perccel későbbi 2021. október 02. 09:15 időpontra hívom össze az eredeti közgyűlés helyszínén.

Tájékoztatom, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított [az alapszabályban meghatározott] napon belül.

Kelt: Budapest, 2021. év szeptember hó 17. nap.

NYÁRASDI ZSOLT

ELNÖK

Magyar Fitnesztermek Országos Szövetsége