TÁJÉKOZTATÓ az újabb veszélyhelyzet miatti védelmi intézkedésekkel fokozottan érintett munkaadók bértámogatásáról

A 2020. 11. 04-én ismét bevezetett veszélyhelyzet miatt szükségszerűen meghozott védelmi intézkedések egyes ágazatokat fokozottan érintenek.

Erre tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján

 • az érintett ágazatok munkaadói 2020. november, december és 2021. január hónapra
   • mentesülnek a munkáltatói közterhek megfizetése alól,
   • bértámogatásban részesülhetnek,
 • a szálláshely-szolgáltatók a regisztrált, de a védelmi intézkedések miatt meghiúsult foglalásaik alapján a bevételkiesés kompenzálására, annak 80%-áig támogatásban részesülhetnek.

Ez a tájékoztató az említett gazdaságvédelmi intézkedések közül a bértámogatás feltételeit és igénylésének módját ismerteti.

Figyelem: a bértámogatási igény benyújtási határideje hamarosan, február 8-án lejár!

Az igényelhető bértámogatás mértéke és időtartama

A támogatás mértéke munkavállalónként havonta legfeljebb a 2020. november 10. napján érvényes munkaszerződés szerinti bruttó munkabér 50%-a, de legfeljebb havi 241 500 Ft lehet.
A támogatás 2020. november, december és 2021. január hónapokra vehető igénybe.
A támogatás teljes összege utólag, a támogatási időszak nettó béreinek munkáltató általi kifizetését követően a munkaadó részére kerül kiutalásra.

A támogatásra való jogosultság feltételei

 • A munkaadó a támogatás igénybevételére akkor jogosult, ha tényleges főtevékenysége a bértámogatás igénylésére jogosító tevékenységek közé tartozik.
 • A bértámogatásba olyan munkavállaló illetve annak munkabére vonható be, akinek
   • munkaviszonya a munkaadóval már 2020. 11. 10-én fennállt és e munkaviszonya 2021. 03. 01. előtt felmondással vagy közös megegyezéssel nem kerül megszüntetésre, és
   • a támogatott hónapokra járó munkabérét a munkaadó igazoltan megfizeti, és
   • e feltételek teljesítését a munkaadó támogatási kérelmében előzetesen vállalja.

A bértámogatás igénylésére jogosító tevékenységek

Bértámogatást az alábbi TEÁOR’08 szerinti tevékenységek valamelyikét tényleges főtevékenységként végző (az Art. 7. § 31. pontja szerinti kifizetőnek minősülő) munkaadó igényelhet, ha megfelel a támogatás egyéb feltételeinek is:

  1. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) feltéve, hogy azt közúti személyszállítási engedély birtokában nem közszolgáltatási kötelezettség ellátójaként végzik,
  2. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),
  3. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),
  4. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530),
  5. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590),
  6. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),
  7. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),
  8. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),
  9. Filmvetítés (TEÁOR 5914),
10. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911),
11. Utazásszervezés (TEÁOR 7912),
12. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),
13. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),
14. Előadó-művészet (TEÁOR 9001),
15. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002),
16. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),
17. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),
18. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104),
19. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),
20. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
21. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),
22. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),
23. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 9321),
24. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329),
25. Fizikai közérzetet javító szolgáltatások (TEÁOR 9604) közül a 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak megfelelő közfürdő.

Tényleges főtevékenységnek (függetlenül attól, hogy mi a munkaadó bejegyzett főtevékenysége) az a tevékenység számít, amelyből a munkaadónak a 2020. 11. 11-ét megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele származott és ez a bevétel eléri vagy meghaladja az említett időszak összes bevételének 30%-át.

A támogatási kérelem és benyújtásának módja, határideje

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti bértámogatás hivatalos hirdetménye és az igényléséhez szükséges kérelem és a csatolandó nyilatkozatok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) honlapjáról ezen a címen tölthetők le:

https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program

(a letöltendő anyagok a hivatkozott weblapon megjelenő tájékoztató szöveg alatt találhatók)

Magát a kitöltött kérelmet és nyilatkozatokat a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatási helye (amely lehet a munkáltató székhelye, illetve telephelye) szerinti fővárosi / megyei kormányhivatalhoz e-papíron kell benyújtani:

A kérelmet az e-papír szolgáltatást (https://epapir.gov.hu/) használva, ott a Cégkapun / Ügyfélkapun keresztül bejelentkezve elektronikusan, kell benyújtani az illetékes kormányhivatalhoz.

Az e-papír portálon történő benyújtás során az alábbiak választandók a legördülő menüből:

 • Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
 • Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
 • Címzett: Illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal foglalkoztatási főosztály
 • Tárgy: bérköltség támogatás

A kérelem és benyújtandó mellékleteinek csatolása után, az elküldéssel automatikusan megtörténik a csomag hitelesítése (az aláírás és időbélyegzővel való ellátás) is.

Az ügyintézési folyamatot segítheti, gyorsíthatja, ha a már elektronikusan benyújtott és hitelesített kérelmet e-mailben is megküldik az illetékes kormányhivatalnak. Erre a célra minden hivatal egy külön e-mail címet hozott létre, melyek szintén megtalálhatók az NFSZ fenti weboldalán. Az elektronikus levélhez csatolni kell az E-papír visszaigazolást a küldésről és a felület által generált E-papír dokumentumokat.

A kérelem 2020. november 11. napjától 2021. február 8-ig nyújtható be.

A kérelemről a kormányhivatal 8 munkanapon belül határozatban dönt.

Forrás:

BKIK

MAFORSZ szektorális helyzetjelentés

MAFORSZ szektorális helyzetjelentés Dr. Kiss József Főtitkár nyilatkozata az index.hu nak.  Sportolói igazolás mellett már védettségi igazolvánnyal is lehet látogatni a fitnesztermeket, de a szövetség

Tovább olvasom »

MAFORSZ pályázati segítség

MAFORSZ felhívása és segítsége a fitnesztermek részére elnyerhető pályázatra https://maforsz.hu/wp-content/uploads/2021/06/maforsz_palyazati_felhivas.mp4 Részletek a pályázatról és gyakorlati segítség hamarosan a MAFORSZ oldalán. Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tovább olvasom »